Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Chemia from Guest

7. W reakcji chemicznej dwóch dwuatomowych cząsteczek azotu i trzech dwuatomowych cząsteczek tlenu powstają dwie cząsteczki tlenku azotu(III). Wskaż poprawny zapis cząsteczkowy tej reakcji chemicznej.

A. 2 N2 + 2 O3 → 2 N2O3
C. 2 N2 + 3 O2 → N4O6
B. 2 N2 + 3 O2 → 2 N2O3

D. 4 N + 6 O → 2 N2O3

8. Podkreśl typ wiązania chemicznego, które występuje w związkach o podanych wzorach. 2 p.
Wzór sumaryczny związku chemicznego

Typ wiązania chemicznego

CO2 jonowe kowalencyjne

NO jonowe kowalencyjne

AlF3 jonowe kowalencyjne

CaBr2 jonowe kowalencyjne

Odpowiedź Guest

Zadanie 7
Odpowiedź trzecia od góry u Ciebie (B).

zadanie 8
a) kowalencyjne
b) kowalencyjne
c) jonowe
d) jonowe(-_-(-_-)-_-)