Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Chemia from Guest

Wyobraźmy sobie następujący eksperyment:

Najpierw rozpuszczono 57,6 g pięciowodnego siarczanu (VI) miedzi (II) w 100 ml wody destylowanej. Następnie wkraplano do tego roztworu stężony roztwór kwasu solnego (37\% wag HCl, gęstość 1,18 g/cm3), aż do całkowitej zmiany barwy roztworu. Następnie do tego samego roztworu dodawano kroplami roztwór zasady amonowej o stężeniu 1 mol/dm3. Spowodowało to ponowną całkowitą zmianę barwy roztworu. Ile łącznie cm3 roztworów kwasu i zasady dodano do pierwotnego roztworu? Uwaga: Kation Cu2+ tworzy kompleksy z H2O o liczbie koordynacyjnej 6 a z ligandami Cl- i NH3 o liczbie koordynacyjnej 4. Całkowita zmiana barwy oznacza całkowitą wymianę ligandów.