Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Chemia from Guest

Wyjaśnij dlaczego skrobia i glikogen dają po ogrzaniu z roztworem wodnym kwasu solnego dodatni wynik reakcji z odczynnikiem Fehlinga, a ujemny w reakcji z jodem

Odpowiedź Guest

Kwas solny(HCl) powoduje po ogrzaniu hydrolizę zarówno skrobi jak i glikogenu. W wyniku tej hydrolizy powstają cząsteczki D-glukozy, które będąc cukrami redukującymi, reagują z odczynnikiem Fehlinga, dając ceglastoczerwony osad tlenku miedzi(I). 

Reakcja z jodem nie zachodzi z tego samego powodu. Reakcja zachodzi wyłącznie z polisacharydami takimi jak skrobia i glikogen, dając kompleksy o różnych barwach, w zależności od wielkości cząsteczek cukrów. Gdy oba cukry poddamy hydrolizie, to przestają on być polikondensatami i rozpadają się stopniowo na pojedyncze cząsteczki D-glukozy. (-_-(-_-)-_-)