Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Chemia from Guest

Mg(OH) + H2S
Ca(OH) + HNO3
Zn + HCI
Mg + H3PO4
K + H2SO4
Proszę
Te duże cyfry to małe tylko nie da się napisać

Odpowiedź Guest

Mg(OH)₂ + H₂S ----> MgS + 2H₂O

Ca(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O

Zn + 2HCl ----> ZnCl₂ + H₂

3Mg + 2H₃PO₄ ----> Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂ 

2K + H₂SO₄ ----> K₂SO₄ + H₂