Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Chemia from Guest

200 g 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu rozcieńczono, dolewajac 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Proszę o rozpisane danych i szukanych oraz wszytkie obliczenia i odpowiedź :)

Odpowiedź Guest

Dane :
mr₁ = 200 g 
Cp₁ = 10\%
mr₂ = 200 g + 100 g = 300 g 
ms₁ = ms₂

Szukane :
Cp₂ = ? 

Rozwiązanie :
ms₁ = Cp₁ * mr₁ / 100\% 
ms₁ = 10\% * 200 g / 100\% = 20 g 
ms₂ = ms₁ = 20 g 
Cp₂ = ms₂ / mr₂ * 100\%
Cp₂ = 20 g / 300 g * 100\% ≈ 6,67\%

Odpowiedź :
Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi ok. 6,67\%.


(-_-(-_-)-_-)