Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Chemia from Guest

Oblicz, ilu gramów wodorotlenku sodu i wody należy użyć, aby otrzymać 200g roztworu 5-procentowego. Proszę o rozpisane danych i szukanych oraz wszytkie obliczenia.

Odpowiedź Guest

Dane:
mr=200g
Cp=5\%
Szukane:
ms=?
mH2O=?
ms=Cp*mr/100\%
mH2O=mr-ms
Obliczenia:
ms=5\%*200g/100\%
ms=10g
mH2O=200g-10g
mH2O=190g