Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Chemia from Guest

Zapisz reakcję otrzymywania soli FeBr³ wszystkimi możliwymi metodami.

Odpowiedź Guest

1. Fe(OH)3 + 3HBr --> FeBr3 + 3H2O
2. Fe2O3 + 6HBr --> 2FeBr3 + 3H2O
3. 2Fe + 6HBr --> 2FeBr3 + 3H2
4. 2Fe(SO3)3 + 6HBr --> 2FeBr3 + 3H2SO3
5. 2Fe + 3Br2--> 2FeBr3
6. 2Fe(SO3)3 + 6NaBr --> 2FeBr3 + 3Na2SO3
7. 2Fe + 3PbBr2 --> 2FeBr3 + 3Pb
8. Fe(OH)3 + 3NaBr --> FeBr3 + 3NaOH