Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Chemia from Guest

Uzupełnij podane równania reakcji chemicznych.
a) 2 HCOOH + Ba(OH)2 → ____________________ + ____________________
b) ____________________ + ____________________ → HCOOK + H2O
c) ____________________ + Ca → (HCOO)2Ca + ____________________
d) 2 HCOOH + K2CO3 → __________________+ ____________________+ ___________________

Odpowiedź Guest

A)   2 HCOOH + Ba(OH)₂ ------> (HCOO)₂Ba + 2 H₂O
b)   HCOOH + KOH ------> HCOOK + H₂O
c)   2 HCOOH + Ca ------> (HCOO)₂Ca + H₂
d)   2 HCOOH + K₂CO₃ -----> 2 HCOOK + H₂O + CO₂


(-_-(-_-)-_-)